شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین


مبلمان تخت خوابشو جهت اخذ نمایندگی


 در سراسر کشور تماس بگیرید


09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.comبرچسب‌ها: 09123788832, مبلمان یاسین, مبل, تخت خواب, نمایندگی مبلمان
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

شرکت مبلمان تخت خواب شو و کم جای یاسین

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید09123788832

با پتانسیل صادراتی

 

بزرگترین تولید کننده مبلمان  تخت خواب شو در ایران

دارای تندیس برترین مدیر ایران در سال 1389

تنها دارنده استاندارد ایران در زمینه مبلمان

تنها دارنده بیمه تضمین کیفیت از شرکت بیمه ایران

دارای گواهینامه ایزو 9001- ایزو 1002 -  ایزو 14001

دارای گواهینامه osas 18001

 

خدمات :

تولید و فروش فروش مبلمان تخت خواب شو و تخت های کم جای دیواری

 با پتانسیل صادراتی

مناسب برای هتلها – بیمارستان ها – منازل مسکونی – خوابگاه ها

 

جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور تماس بگیرید

 

www.yasinsofabed.com

 

شرکت مبلمان تختخوابشو و کمجا یاسین

 

تهران - کیلومتر بیست و چهار اتوبان خاوران( تهران مشهد) -  خاتون آباد - کوچه خیبر

سوم - پلاک 180

09123788832

02136466841- 44

3000099400

http://www.yasinsofabed.com


برچسب‌ها: نمایندگی, اخذ نمایندگی, تولید مبلمان, تولید مبلمان تخت خوابشو, تولید مبلمان کمجا
+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |